Gametimer- 5 Tips

5 tips!

Gt console

1. Geef voldoende speelruimte

Met een klein beetje “speelruimte” zal de Gametimer snel geaccepteerd worden. Kinderen hebben binnen de gestelde limieten zelf de verantwoordelijkheid over hun schermtijd. Zo kunnen ze zelf bepalen op welk moment ze hun schermtijd willen gebruiken. Dit is voor iedereen even wennen maar kinderen leren snel.
GT scherm

2. De maximale dagelijkse schermtijd bepalen

Vindt u het lastig om te bepalen hoeveel schermtijd uw kind dagelijks gemiddeld mag hebben? Om u hierbij te helpen hebben wij een artikel geschreven waarin wordt uitgelegd wat de maximale aanbevolen schermtijd voor kinderen is. Hierbij wordt per leeftijd in minuten aangegeven wat het advies is. Ga dus met uw kind het gesprek aan.
Gt draagvlak

3. Creëer draagvlak

Om draagvlak te kunnen creëren is het belangrijk om samen afspraken te maken zodat zowel de ouder als het kind het hier samen over eens zijn. Door kinderen mee te laten denken over deze afspraken worden ze zich bewuster van hun schermtijd en leren ze beter te plannen.


Gt brein

4. Bewustwording vergroten

De doelstelling van Gametimer is bewustwording. Kinderen leren dat pauzeren en stoppen onderdeel zijn van gamen en schermgebruik. Besteed er niet te veel aandacht aan als de Gametimer een keer niet gebruikt wordt bij uw afwezigheid. In de statistieken kunt u de speeltijden inzien van de laatste 7 dagen.
Gt tijden

5. Samen structuur aanbrengen

Afspraken maken over gamen en schermtijd is niet gemakkelijk. Dit komt hoofdzakelijk omdat kinderen geen vaste tijden hebben. Als u een goed programma in de Gametimer zet zal uw kind zijn dagelijkse schermtijd eenvoudig kunnen plannen.

Meer info over hoe Gametimer werkt?