Herroepingsrecht voor consumenten

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen.

In het geval waarbij meerdere producten besteld zijn, gaat de dag van de bedenktermijn pas in op de dag nadat je het laatste product fysiek hebt ontvangen. In het geval waarbij meerdere onderdelen worden geleverd, gaat de bedenktermijn in op de dag nadat je het laatste onderdeel fysiek in handen hebt gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons [GT Enterprise B.V., Vijfhuizenberg 42, 4708 AL te Roosendaal, info@gametimer.com] via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen herroepingsrecht
Als je de koopovereenkomst herroept ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van jouw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Er worden geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de producten retour hebben ontvangen of tot je bewijs hebt geleverd dat je de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

Je zult de producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je je herroeping uit dit contract meedeelt terugsturen of aan ons overhandigen. Je hebt aan de deadline voldaan als je de producten terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. Je draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.

Je bent aansprakelijk voor het waardeverlies van de producten die het gevolg is van gebruik, anders dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.