Privacy- en cookieverklaring Gametimer

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13-08-2019.

Via de Gametimer-app en via de website www.gametimer.com (van GT Enterprise B.V.) verwerken wij persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens dan ook op een zorgvuldige en veilige manier.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
• benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
• jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Contact opnemen en klantenservice
Wanneer je ons een e-mail stuurt of contact met ons opneemt via een contactformulier, kunnen we jouw naam, e-mailadres en ingestuurde berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden (overeenkomst) wij bewaren jouw gegevens totdat we denken dat je helemaal tevreden bent.

Als je met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we ook tijdens het telefoongesprek. Zo kunnen we jouw vraag of klacht als voorbeeld gebruiken tijdens (interne) trainingen en kan jouw bericht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze klantenservice. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij je gesprekspartner aan te geven.

Het kopen van de Gametimer
Via onze website kan je de Gametimer bestellen. Bij het paatsen van de bestelling verwerken wij jouw naam, adres, e-mail en facturatiegegevens voor het afhandelen van de bestelling en het bezorgen van je aankoop. Wij zijn verplicht de facturatiegegevens 7 jaar te bewaren.

Het gebruiken van de Gametimer-app
In de Google Play of Apple App Store kun je de Gametimer-app downloaden. Als je de Gametimer-app hebt gedownload vragen wij je om je te als hoofdgebruiker registreren en een account aan te maken. Hiervoor hebben wij je naam, e-mail, adres, taal en door jou ingevulde wachtwoord nodig. Ook vragen wij je om de gegevens van de gamer (het kind) in te vullen die de Gametimer gaat gebruiken. Dat gaat om de naam (kan een gebruikersnaam zijn), geslacht, leeftijd (geboorte maand en jaar) van het kind. Deze gegevens worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tot het gebruik van Gametimer.

De app heeft verschillende functionaliteiten die beschikbaar zijn afhankelijk van de variant die je kiest. Met de standaard variant is het mogelijk om speeltijden voor je kind in te voeren, te beheren en dit te koppelen aan de Gametimer. De Gametimer of app wordt niet gekoppeld aan het console zelf. Afhankelijk van welke betaalde variant je afneemt zijn er meer functionaliteiten beschikbaar. Het is onder andere mogelijk om de speeltijden van je kind inzichtelijk te krijgen via statistieken en grafieken. Zo kan je bijvoorbeeld zien of het speelgebruik over een bepaalde periode is toegenomen of is afgenomen. Je kan het speelgedrag van je kind zelfs vergelijken met andere kinderen met dezelfde leeftijd in bijvoorbeeld een andere regio. Daarnaast is het mogelijk om zowel meerdere ouders als meerdere kinderen aan de app toe te voegen.

Deze gegevens, inclusief de statistieken en grafieken over je kind, bewaren we totdat je je account weer opheft. Wij delen enkel geanonimiseerde gebruiksgegevens met derden (zie het kopje ‘Wanneer kunnen we jouw gegevens delen met derden?’ hieronder voor meer informatie).

Informatie voor kinderen (de gamers)
Door het gebruik van Gametimer houden we ook gegevens van jou als kind bij. Je ouders kunnen jouw naam, geslacht en leeftijd in de app invoeren. De app houdt vervolgens bij wanneer en hoe lang je speelt. Je ouders kunnen deze gegevens aanpassen en inzien in de app, totdat zij het account opheffen. Deze gegevens verwerken we om de overeenkomst met je ouders uit te voeren om Gametimer te kunnen gebruiken. Het kopje ‘Privacyrechten’ hieronder geldt ook voor jou.

Nieuwsbrief
Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen, bijzondere producten en aanbiedingen, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor registreren we je e-mailadres. We sturen de nieuwsbrief alleen met jouw toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat bovendien een afmeldlink waarmee je je weer kunt afmelden.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Wij delen jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, of als wij de derde als leverancier inschakelen. Wij kunnen gegevens ook delen met derden wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:
• IT-leveranciers en -dienstverleners;
• betalingsdienstverleners;
• cookieleveranciers;
• telecomleveranciers;
• ingeschakelde consultants en tussenpersonen.

Daarnaast kunnen wij geanonimiseerde gebruiksgegevens (geen namen, alleen de speeltijden en eventueel de leefdtijd en woonplaats) van je kind delen met derden voor onderzoek of voor commerciële doelen. Zodat bijvoorbeeld inzichtelijk wordt hoeveel speeltijd ouders in een bepaalde regio gemiddeld aan 13-jarigen toekennen.

Cookies
Onze website en app gebruiken cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij gebruiken cookies om:
• Functionaliteiten van de website en app mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
• Het gebruik van de website en app te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
• Je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende persoonsgegevens:
• IP-adres
• Cookie-ID
• Website-, app- en klikgedrag
• Refferer-URL

Wanneer je onze website of app voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies, hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw toestemming voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:


Cloudflare – Functioneel
Cloudflare, Verenigde Staten Privacy Shield , Privacyverklaring.
Doel – Cloudflare, het inhoudnetwerk, identificeert het vertrouwd webverkeer.
Bewaartermijn – Maximaal 1 jaar


DoubleClick – Marketing
Google LLC, Verenigde Staten Privacy Shield , Privacyverklaring
Doel – Deze cookies worden gebruikt om de acties van websitebezoekers te registreren na bekijken van/klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Bewaartermijn – Maximaal 1 jaar


Google Analytics – Analytisch
Google LLC, Verenigde Staten Privacy Shield , Privacyverklaring
Doel – Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google; en
  • geen gebruikmaken van andere Google-diensten in combinatie met Analytics.

 

Bewaartermijn – Maximaal 2 jaar


Google Tag Manager – Analytisch
Google LLC, Verenigde Staten Privacy Shield , Privacyverklaring
Met deze cookies kunnen wij plug-ins en cookies van Google makkelijk installeren.
Bewaartermijn – Sesie


Hotjar – Analytisch
Hotjar, Malta Privacyverklaring
Hotjar geeft ons geanonimiseerde informatie over hoe onze website gebruikt wordt.
Bewaartermijn – Maximaal 1 jaar


MailChimp


YouTube -Marketing
Facebook, Verenigde Staten Privacy Shield , Privacyverklaring
Deze cookies maken het mogelijk om video’s af te spelen. Hiermee wordt content van andere websites getoond.
Bewaartermijn – Sesie


Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Het is mogelijk dat bepaalde delen van onze website dan niet meer goed werken.

Links naar andere websites
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, voor de meest actuele informatie.

Privacyrechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heb je de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van foute persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• het laten beperken van de verwerking;
• het (laten) overdragen van persoonsgegevens.

Bij een verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dage aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@gametimer.com

Een brief schrijven kan natuurlijk ook:
GT Enterprise B.V.
Vijfhuizenberg 42
4708 AL Roosendaal

KvK-nummer: 78599342